Postavko za globe bi zmanjšal na minimum

Železniki – Ob prvi obravnavi proračuna Občine Železniki za naslednje leto na zadnji seji občinskega sveta je svetnika Janeza Thalerja zmotila postavka za globe in druge denarne kazni, na kateri je občinska uprava predvidela 56 tisoč evrov. Kot je dejal, nekateri občani to razumejo, kot da je cilj pobrati takšen znesek in da bodo redarji postavljali radarje na mesta, kjer bodo hitro prišli do njega. V izogib takšnemu razmišljanju je predlagal znižanje te postavke na minimum, nato pa bi jo glede na višino pobranih glob med letom usklajevali z rebalansi. Občinska svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo Cirila Tušek je pojasnila, da so predvidena sredstva nižja kot letošnja realizacija, saj so redarji do začetka novembra pobrali že 75 tisoč evrov glob za prekrške. Postavko, vredno 56 tisoč evrov, so predvideli na podlagi finančnega načrta medobčinskega inšpektorata in redarstva. Nesmiselno se ji zdi, da bi ta znesek skrivali. Zatrdila je še, da nikakor ni namen občine pobrati čim več denarja, pač pa povečanje varnosti v prometu.