Radi bi imeli športno dvorano

V Preddvoru so v tednu pred prazniki prižgali luči na božično-novoletnem drevesu, ki so ga pripeljali iz Mač, sprejeli luč miru iz Betlehema in potrdili proračun za leto 2020.

Proračun Občine Preddvor za leto 2020 je na prihodkovni strani vreden 3,8 milijona evrov, na odhodkovni 4,5 milijona. Razliko 750 tisoč evrov prenašajo iz lanskega proračuna.

Preddvor – Kot je znano, je občinski proračun oktobra letos prejel visok znesek 4,7 milijona evrov na račun davčnih prihodkov. Del so ga takoj namenili za poplačilo dolga, preostanek pa razdelili na triletno obdobje, ko naj bi vlagali v posamezne projekte. Eden od njih naj bi bila tudi športna dvorana, o čemer so tokrat svetniki veliko razpravljali, čeprav glede tega po županovih besedah še ni nič narejenega in odločenega. Za zdaj se zanimajo, kako pridobiti nepovratna sredstva in kaj je z zemljišči severno od šole. Možnosti sta namreč dve: ali porušiti sedanjo telovadnico in dvorano zgraditi na sedanjem igrišču ali pa jo zgraditi severno od šolskih igrišč, kjer so zemljišča tudi po občinskem prostorskem načrtu namenjena športni infrastrukturi. Glede zadnjega po potreben še dogovor z lastniki tamkajšnjih zemljišč. Poleg tega se morajo v zvezi s športno dvorano posvetovati tudi s šolo, kjer menijo, da je ta v prostorski stiski.

Proračun za leto 2020 je sicer na prihodkovni strani vreden 3,8 milijona evrov, na odhodkovni 4,5 milijona. Razlika je 750 tisoč evrov, ki jih prenašajo v novi proračun iz leta 2019, ker nekateri načrti niso bili uresničeni, tudi zaradi neuspele kandidature na razpisih. Ena takšnih je denimo razpis za LAS projekt za jezero Črnava, vendar se nameravajo februarja znova prijaviti. Na razpise računajo tudi v zvezi z gradnjo športnega parka, za kar so že oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. Kot je na seji dejal župan Roblek, realno pričakujejo, da bodo proti koncu januarja dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V letu 2020 nameravajo pripraviti dvanajst projektov, med njimi tudi za športno dvorano. Ocenjena vrednost projektov znaša 234 tisoč evrov. Če so nekateri svetniki menili, da je projektov preveč in da zastarijo, če izdelani več let čakajo na realizacijo, pa je bilo na drugi strani slišati, da so narejeni projekti samo prednost. Ko se namreč pojavi možnost kandidirati na razpisana sredstva, jih zgolj potegnejo iz predalov.

V obsežni razpravi so svetniki med ostalimi omenili tudi dva velika projekta: nadaljevanje gradnje kanalizacije ob državni cesti v Tupaličah, kjer čakajo na odločitev države glede rekonstrukcije te ceste, in gradnjo vodovoda na Možjanco. Zanimalo jih je, do kdaj naj čakajo državo, da bodo vedeli, kaj naredili z lastnimi sredstvi, ki so predvidena v proračunu. Za vodovod na Možjanci pa je občina decembra oddala vlogo za nepovratna sredstva.

Proračun so sprejeli, v njem pa ohranili tudi subvencijo, ki jo občina plačuje za omrežnino pri komunalnih storitvah. Subvencija znaša 50 odstotkov, zanjo gre iz proračuna 120 tisočakov. Župan sicer meni, da subvencija ni poštena rešitev, saj ni namenjena vsem občanov, temveč zgolj gospodinjstvom, ki so priključena na kanalizacijo.