Na Jeprci je že dolgo načrtovana obrtna cona (v ozadju). To območje bo sedaj končno komunalno opremljeno.

Korak naprej za obrtno cono

Območje Žej bo komunalno opremljeno, kar je pomembno tudi zaradi prihodnje obrtne cone Jeprca, ki naj bi vendarle zaživela.

Medvode – Občina Medvode zaključuje projekt rekonstrukcije ceste od krožišča v Zbiljah do Žej – obrtne cone, ki je bila v slabem stanju, na določenih delih zelo poškodovana in nevarna za šibkejše udeležence v prometu. Gre za enega večjih projektov občine, ki so ga začeli v lanskem letu, njegova vrednost pa je skoraj milijon evrov.

Poleg rekonstrukcije ceste bo zgrajen tudi pločnik, projekt pa vključuje tudi gradnjo kanalizacijskega omrežja, obnovo vodovodnega omrežja ter gradnjo novega plinovodnega in optičnega omrežja. Vse to pomeni, da bo to območje končno komunalno opremljeno, kar je pomembno tudi zaradi prihodnje obrtne cone Jeprca. »Velikost obrtne cone Jeprca je okrog 3,5 hektarja, od tega moramo odkupiti še osem tisoč kvadratnih metrov zemljišč, s tem, da je pet tisoč kvadratnih metrov dejansko pomembnih za vzpostavitev cone. Zanimanje med potencialnimi investitorji je. Projekt je iz leta 2001 in upam, da bo v letu 2020 končno realiziran. Ne delam si utvar, da bodo sredstva iz tega naslova prišla že letos. Če bo pri­pravljena vsa potrebna dokumentacija, bo narejenega že veliko,« pojasnjuje Nejc Smole, župan Medvod. Realizacija obrtne cone je za občino pomembna tudi s finančnega vidika. Prihodek iz tega naslova bi lahko namenili za gradnjo načrtovane nove osnovne šole v Preski, novega velikega projekta, ki v prihodnjih letih čaka Občino Medvode.