Uredili javno razsvetljavo

Mengeš – Občina Mengeš je na odseku ceste na Dobeno zgradila javno razsvetljavo z novim prižigališčem. Za umestitev javne razsvetljave so se v Mengšu odločili, ker so se stanovalci in obiskovalci pritoževali nad povečanim številom vlomov v avtomobile na tem področju. Tako so na odseku od kmečkega turizma Blaž do Dobenskega hrama v dolžini dvesto metrov postavili sedem drogov za ulične svetilke, ki so že priključeni na omrežje. Hkrati so uredili tudi dostop do ekološkega otoka, na katerem se lahko odlagata papir in steklo, zaradi razpršenosti naselja in težko dostopnih gospodinjstev pa sta nameščena tudi zabojnika za mešane komunalne odpadke in plastenke. V spodnjem delu ceste so uredili tudi bankine.