Sanirali kostanja

Mengeš – V Mengšu so zaradi varnosti mimoidočih in udeležencev v prometu ter gostov gostinskega lokala sanirali divja kostanja na križišču Slovenske in Grobeljske ceste. Že lani so opravili meritev in ogled obeh dreves, ob posvetu z Zavodom za varstvo kulturne in naravne dediščine Kranj pa je bilo izdano arboristično mnenje z ukrepi, ki so jih že izvedli. Pri dvajsetmetrskih drevesih so skrajšali veje in krošnje očistili suhih vej. Med ukrepe pa so vključili tudi prepoved parkiranja avtomobilov neposredno pod krošnjo dreves, saj to vpliva na koreninski sistem in možnost poškodbe koreninskega vratu in debla.