Strožji nadzor nad parkiranjem

Zaradi vse bolj pogostega dolgotrajnega parkiranja na Šutni, ki je za promet sicer zaprta, je Občina Kamnik spremenila odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine.

Kamnik – Svetniki Občine Kamnik so potrdili predlog občinske uprave, ki namerava urediti problematiko parkiranja na Šutni. Čeprav je ta ulica v središču mesta za promet že vrsto let zaprta in je namenjena pešcem ter kolesarjem, imajo tamkajšnji stanovalci in lastniki ter najemniki poslovnih prostorov možnost dostopa do svojih objektov, kar pa s pridom izkoriščajo. Predvsem v popoldanskem in večernem času ter ob koncih tedna in praznikih svoja vozila na površinah za pešce puščajo več ur, tudi čez noč.

»Občina bo s spremembo odloka omogočila uspešnejši nadzor občinskega redarstva na ulici Šutna. V praksi se je pogosto dogajalo, da lastniki parkiranih vozil niso označevali časa za dostavo oziroma opravila, ki ga imajo z dovolilnico do 30 minut. Ker v odloku ni bilo eksplicitno zapisano, da morajo označiti začetek časa prihoda, je prihajalo do kršitev. Občinsko redarstvo bo sedaj lahko izreklo opozorilo ali globo lastnikom vozil, če časa za dostavo oziroma opravila ne bodo označili na vidnem mestu vozila,« pojasnjujejo na občini.

Svetniki so še opozorili, da sprememba odloka ne bo dovolj, če ne bodo okrepili tudi nadzora izvajanja, zato predlagajo okrepitev dela občinskih redarjev ter njihovo pogostejše delo tudi ob popoldanskih urah ter koncih tedna. Je pa svetnica Ivanka Učakar, ki je tudi predsednica KS Kamnik Center, na drugi strani opozorila, da so prebivalci Šutne zapostavljeni v primerjavi s prebivalci denimo Glavnega trga, saj niso upravičeni do letne parkirne karte, zato bi morali problematiko parkiranja v starem mestnem središču reševati bolj celostno.