Dokapitalizirali Energetiko

Preddvorski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli spremembe letošnjega proračuna in omogočili dokapitalizacijo Energetike Preddvor.

Preddvor – S popravkom letošnjega proračuna so občinski svetniki namenili 87 tisoč evrov za družbo Energetika Preddvor. Tako so preprečili stanje insolventnosti v obdobju, v katerem namerava družba skupaj z lastnikom, to je Občino Preddvor, izvesti ponovni postopek prodaje družbe.

Dodatna sredstva so družbi namenili za pokrivanje tekočih obveznosti, pa tudi za ureditev finančnih razmerij iz preteklosti, je pojasnil župan Rok Roblek in dodal, da je imela družba likvidnostne težave že od lanskega junija. Zaradi tega tudi ni poravnavala obveznosti do distributerja energije EKO-S. »S povečanjem osnovnega kapitala smo družbi omogočili poplačilo vseh obveznosti, saj smo želeli, da se pred postopkom ponovne prodaje te stvari razrešijo,« je poudaril Roblek. Upajo namreč, da bodo tako za Energetiko lažje našli kakovostnega zasebnega partnerja. Na račun povečanja sredstev za Energetiko so zmanjšali sredstva za Športni park Preddvor, in sicer za 83 tisoč evrov. »Gradnja se namreč letos še ne bo začela, saj je treba opraviti še presojo vplivov na okolje, kar se bo najbrž zavleklo,« je pojasnil župan. Na podlagi amandmajev pa so dodatna sredstva namenili za nakup opreme za športno društvo in naložbe v ceste.

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili še dve spremembi pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine. Po županovih besedah so prispevno stopnjo za objekte, v katerih se izvajajo dejavnosti, znižali na devetdeset odstotkov, s čimer želijo dati nov zagon razvoju gospodarstva v občini. Z znižanjem prispevne stopnje za turizem na osemdeset odstotkov pa želijo zagotoviti nov pospešek razvoju turizma.