Dijaki in učitelji so obiskovalcem predstavili tudi potek dela pri posameznih predmetih, med zanimivejšimi pa so bili poskusi pri pouku kemije. / Foto: Aleš Senožetnik

Po informacije o šolskih programih

Minuli konec tedna so na srednjih šolah in fakultetah potekali informativni dnevi, na katerih so bodoči dijaki in študenti iskali informacije o programih, ki jih zanimajo.

Kamnik, Radovljica – Devetošolci, ki razmišljajo o nadaljevanju šolanja, imajo čas za vpis v srednje šole še do 2. aprila, bodoči študenti pa se še do 18. marca lahko vpišejo v višješolske, do 22. marca pa v dodiplomske in enovite magistrske programe.

Za nabiranje informacij o šolanju na posameznih sred­njih šolah in fakultetah so tako številni devetošolci in dijaki zadnjih letnikov izkoristili informativna dneva, ki sta potekala v petek in soboto.

Na kamniški Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra se je v petek dopoldne trlo bodočih dijakov in njihovih staršev, ki so se zanimali tudi za programa ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje, ki poleg gimnazijskega potekata v kamniškem srednješolskem centru. Tako kot v letošnjem bodo tudi v prihodnjem šolskem letu zagotovili 112 mest v štirih oddelkih gimnazije ter po 56 mest v dveh oddelkih programov ekonomski tehnik in predšolska vzgoja.

Devetošolce je najbolj zanimalo, katere tuje jezike poučujejo na šoli, katerih ekskurzij se lahko udeležujejo pa tudi koliko vnaprej so napovedana ustna in pisna preverjanja znanja, kako zahtevni so učitelji in kako uspešni so dijaki na maturi. Na vprašanja so odgovarjali zaposleni na šoli in dijaki, ki so pri posameznih predmetih pomagali predstaviti potek pouka.

Za odgovor na vprašanje, ali bo na katerem od programov prišlo do omejitve vpisa, pa bo treba še nekoliko počakati. Kot nam je povedala ravnateljica Bernarda Trstenjak, so zaradi prevelikega števila prijav v zadnjih petih letih na gimnaziji sicer štirikrat omejili vpis, v tem šolskem letu pa se je vpisalo ravno prav dijakov. Največje zanimanje na kamniški srednji šoli sicer vlada za predšolsko vzgojo, kjer je do omejitve vpisa prišlo v vseh devetih letih, odkar izvajajo program.

Šola iskanih poklicev

Srednja gostinska in turistična šola v Radovljici izobražuje mlade za poklice, ki so trenutno med najbolj iskanimi, saj sta turizem in z njim povezana gostinska dejavnost panogi, ki prinašata vedno večji delež dohodka v bruto družbenem proizvodu. Kot je pojasnila ravnateljica šole Marjana Potočnik, število vpisanih stagnira – letno beležijo okoli 350 dijakov, od tega 136 v prvih letnikih, če so zapolnjena vsa prosta vpisna mesta. »Želimo si, da bi se za naše tri izobraževalne programe odločilo več mladih, saj je glede na potrebe turizma rast števila gostinskih in turističnih delavcev, ki so strokovno in praktično podkovani, nujna,« je dejala Potočnikova in dodala: »Tovrstni poklici niso med privlačnejšimi, to pa zato, ker v družbi niso dovolj cenjeni in so nizko vrednoteni. A naši dijaki se zavedajo, da njihova poklicna prihodnost leži na področju večzvezdične turistične in gostinske ponudbe, kjer je gostu pomembno, kaj jé in kako je postrežen.« Na informativnem dnevu so se predstavili tudi delodajalci, pri katerih njihovi dijaki lahko opravljajo prakso, z osnovnimi informacijami o Dijaškem domu Bled pa je zbrane opremila vodja Lilijana Gabrič Hvasti. Sledil je še ogled šole, tudi učilnic praktičnega pouka, kjer so osnovnošolce in njihove starše pogostili. Med obiskovalci radovljiške šole sta bila tudi sin Anže in oče Martin Bizjak iz Borovnice. Anže se odloča med radovljiško gostinsko-turistično in lesarsko šolo v Škofji Loki. »Že od malega sem opazoval natakarje, kako so spretni pri svojem delu, in mislim, da bom lahko na tej šoli pridobil te veščine tudi sam,« je povedal Anže, Martin pa dodal: »Sodim še v tisto generacijo, ko so starši imeli velik vpliv na odločitev otroka. Sinu želim le prikazati realno sliko možnosti poklicev in zaposlitve, sicer pa naj se sam odloči za tisto, kar ga najbolj veseli. Podprl ga bom pri vsaki odločitvi.«