Obnovili bodo cesto od Rov do Rafolč

Rova – Občina Domžale se bo to pomlad lotila obnove odseka občinske ceste Rova–Dolenje–Rafolče, ki je že zelo dotrajana. V dolžini slabega kilometra bodo cestišče tudi razširili za približno pol metra, za kar so že odkupili večino potrebnih zemljišč, uredili bodo tudi odvodnjavanje in celotno cesto na novo asfaltirali. Na javnem razpisu je bila za izvajalca izbrana družba Strabag, ki bo rekonstrukcijo ceste izvedla za dobrih 210 tisoč evrov. Dela bodo začeli predvidoma 2. marca.