Postavili bodo dekontaminacijsko cono

Kamnik – Občina Kamnik je na vsa kamniška gospodinjstva poslala zloženko s pomembnimi kontakti in navodili za ravnanje proti širitvi koronavirusa, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa je dodatno razdelil zloženko na obe kamniški pošti, na bencinske servise na obvoznici in banke v Kamniku. Gasilci iz osrednje gasilske enote Kamnik so skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite pred gasilskim domom na Livarski ulici začeli postavljati dekontaminacijsko cono za potrebe gasilskih vozil in opreme. Pogodbeni sodelavci občinskega štaba Civilne zaščite iz Komunalnega podjetja Kamnik pa nadaljujejo preventivno dezinfekcijo javnih površin. V sredo so razkužili avtobusna postajališča, klopi na Kranjski in Kovinarski ter na Glavnem trgu, klopi pred mrliško vežico Žale ter klopi pri Titanovi brvi. Pred Zdravstvenim domom Kamnik so zabojnika, v katerih so uredili začasni ambulanti za pregled pacientov s potencialno okužbo s koronavirusom, pokrili z nadstrešnico in tako poskrbeli za boljše pogoje v primeru slabega vremena.