Z vzpostavitvijo novega sistema obdelave z ultravijolično svetlobo zdaj tudi v Gozdu - Martuljku spet pijejo vodo najboljše kakovosti. / Foto: Tina Dokl

Spet pijejo dobro vodo

V vodohran v Gozd - Martuljku so namestili posebno napravo za ultravijolično dezinfekcijo, tako da vode ni treba več klorirati.

Gozd - Martuljek – Še jeseni so krajani Gozda - Martuljka negodovali nad slabo kakovostjo pitne vode, ki je bila po dolgotrajnem deževju pogosto motna in so jo morali prekuhavati. Kot je povedal direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific, so težavo zdaj rešili z uvedbo tehnološko najsodobnejše metode obdelave vode, to je sistema ultravijolične dezinfekcije pitne vode.

»Voda obdrži vonj, okus in barvo, obenem pa na ta način iz nje odstranimo kar 99 odstotkov vseh mikroorganizmov. Z ultravijolično svetlobo obdelana voda tudi ne potrebuje kloriranja,« je povedal direktor Knific.

Z rešitvijo so zadovoljni tudi v Krajevni skupnosti Rute – Gozd Martuljek, Srednji Vrh. »Zaradi zaostrovanja meril za kvaliteto pitne vode je prevečkrat prišlo do potrebe po prekuhavanju, kar je, razumljivo, vznemirilo prebivalce, sploh mlade starše, ki v tej dolini še bolj kot drugje cenijo vodo – pri nas imamo vendarle najboljšo daleč naokrog,« je povedal Blaž Mertelj, predsednik sveta krajevne skupnosti.

»Sem človek, ki vedno stavi na to, da se o problemih pogovorimo. Zato smo se domenili za sestanek z odgovornimi, ki so se takoj odzvali. Že pred božičem smo se tako dobili z direktorjem Komunale Kranjska Gora Blažem Knificem in županom Janezom Hrovatom na zelo konstruktivnem sestanku. Zelo jasno sta napovedala, da bo težava do konca marca urejena z vzpostavitvijo sistema ultravijolične dezinfekcije vode. Sistem je bil vzpostavljen še pred dogovorjenim rokom, konec februarja, in videti je, da gre za res dobro rešitev. V času, odkar novi sistem deluje, se je že sestal svet krajevne skupnosti. Ugotavljamo, da je nov način čiščenja vode dober, zadovoljni pa smo tudi z načinom reševanja težave.«

V občini Kranjska Gora imajo sicer podoben sistem čiščenja že uveden na vseh večjih vodohranih. Zadovoljni so, pravi direktor Komunale, da so bili vsi vzorci vode v zadnjem obdobju skladni s predpisanimi zahtevami. Vodo tako s klorom obdelujejo zgolj še v nekaterih manjših vodohranih v Zgornjesavski dolini.