Dr. Joško Tišler, ustanovitelj narodnega sveta koroških Slovencev, ki ga je s prekinitvijo vodil šestnajst let

Sedemdeset let Narodnega sveta

Konec junija 1949 je bil v Celovcu na pobudo politično dejavnega in uspešnega narodno buditeljskega delavca dr. Joška Tišlerja ustanovljen Narodni svet koroških Slovencev. Dejanje je bilo odgovor na politiko tedanjega Pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda za Koroško, ki je po navodilih vodstva slovenske in posredno tudi jugoslovanske partije odločal, kaj in kako smejo ravnati Slovenci na Koroškem, s kom se jim je dovoljeno povezovati in s kom ne in kdo sme kandidirati na kateri listi. To je bil čas, ko je tedanja slovenska oblast še vedno upala, da bo slovenski del Koroške priključen Jugoslaviji, po drugi strani pa je bila Avstrija pod okupacijo zavezniških sil. Joško Tišler je bil za tedanje vodstvo Osvobodilne fronte na Koroškem moteč, čeprav jo je takoj po vojni tudi vodil in se je zavzemal, da je treba na Koroškem čim prej vzpostaviti sistem dvojezičnega šolstva. Moral se je celo odpovedati članstvu v tedanji začasni koroški deželni vladi. Zato je s tega vidika njegova odločitev, da skupaj s katoliško usmerjenimi intelektualci in tudi duhovniki ustanovi samostojno zastopniško organizacijo Narodni svet koroških Slovencev, razumljiva. Zaradi tega dejanja sta bila Tišler in nova organizacija do začetka sedemdesetih let deležna obtožb, da razbijata enotnost slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Narodnemu svetu koroških Slovencev kot predstavniški ali krovni organizaciji Slovencev na Koroškem sta se kasneje pridružili še dve: leta 1955 bolj levo usmerjena Zveza slovenskih organizacij na Koroškem kot naslednica Osvobodilne fronte na Koroškem in kasneje še politično sredinska Skupnost koroških Slovenk in Slovencev.

Narodni svet je na osrednji slovesnosti v Pliberku slavil 70-letnico uspešnega delovanja. Sodelovanje z drugima dvema organizacijama je včasih boljše, včasih pa slabše, vendar znajo vse tri vsaj pri ključnih problemih manjšine najti skupni jezik. Narodni svet je ob jubileju izdal zbornik z naslovom Usoda je koroškim Slovencem zopet dana njim samim v roke. Njegovi predstavniki poudarjajo, da prinašajo novi časi nove izzive in da Slovenci marsikaj zmorejo, saj so kulturna velesila ne le na Koroškem, ampak tudi v Avstriji. Narodni svet je v sedemdesetih letih delovanja vodilo deset predsednikov. Ustanovni in prvi je bil dr. Joško Tišler, ki je bil predsednik skupaj 16 let. Najprej med letoma 1949 in 1960 in med 1972 in 1976. Najdlje pa je svet vodil odvetnik dr. Matevž Grilc, ki je vodenje prevzel kot tridesetletni odvetnik leta 1976 in ga vodil do leta 1995 ter znova med letoma 2005 in 2009.