V rebalans zaradi poceni asfalta

Cerkljanski občinski svetniki so z rebalansom proračuna zagotovili več sredstev predvsem za obnovo cestne infrastrukture.

V Cerkljah so za občinske ceste namenili dodatnih pol milijona evrov.

Cerklje – Cerkljanski občinski svetniki so se v sredo sestali na prvi seji od razglasitve epidemije. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil sprejem rebalansa letošnjega proračuna, s katerim so odhodke povečali za 115 tisoč evrov, prihodke pa za 55 tisoč evrov. Predvideni odhodki tako znašajo 19,3 milijona evrov, prihodki pa 13,5 milijona evrov. Kljub presežku odhodkov nad prihodki občina ne predvideva zadolževanja, saj ima zaradi dobrega poslovanja, še dovolj sredstev iz preteklih let.

Glavni razlog za sprejem tokratnega rebalansa so po besedah župana Franca Čebulja izjemno nizke cene asfalta na trgu, ki jih nameravajo v Cerkljah izkoristiti, zaradi česar so s spremembami posameznih postavk več sredstev namenili za cestno infrastrukturo. Sredstva na postavki občinske ceste so tako povečali za 514 tisoč evrov. V prihodnjih mesecih namreč načrtujejo obnovo cest v vaseh Šmartno, Poženik, Zalog, Cerklje, Adergas in na Zgornjem Brniku ter po potrebi tudi drugod po občini. Dodatnih šestdeset tisoč evrov so namenili tudi za odsek pločnika med gasilskim domom in zaselkom Trata v Zalogu, za 150 tisočakov pa so zmanjšali sredstva, namenjena krožišču v Trati, saj se bo začetek gradnje zamaknil v drugo polovico letošnjega in v prihodnje leto.

Zaradi dodatnih del bodo petdeset tisočakov več namenili tudi za kanalizacijo v Zalogu, za sto tisoč evrov pa so povečali tudi sredstva za projekt obnove vodovoda v Zalogu. Za sedemdeset tisoč evrov so znižali sredstva za kanalizacijo med Zalogom in Cerkljansko Dobravo, za petdeset tisoč evrov pa sredstva, namenjena kanalizaciji odpadnih vod s Krvavca do doline. Izvajanje obeh projektov se bo namreč zamaknilo do prihodnjega leta. V prihodnje leto so prenesli tudi sredstva, namenjena za drsališče in igralno površino v nogometnem centru v Velesovem.

Predlagan rebalans so svetniki potrdili soglasno.