Sodobnejši potopni zabojniki: ena od lokacij, kjer so nameščeni, je za gledališčem.

Podzemni zabojniki

Na ekološke otoke je dovoljeno odlagati le odpadni papir, embalažno steklo in odpadno embalažo. Odlaganje drugih vrst odpadkov v zabojnike ali poleg njih ni dovoljeno, zanje je na voljo zbirni center.

Jesenice – Na Jesenicah so začeli urejati sodobnejše ekološke otoke; obstoječe zabojnike bodo nadomestili tako imenovani podzemni oziroma potopni zabojniki, pri katerih je sedemdeset odstotkov zabojnika pod zemljo. V prvi fazi jih urejajo na štirih lokacijah, in sicer na Cesti talcev 8 na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja, na Cesti maršala Tita 3 in nasproti Integrala na Jesenicah.

Kot pojasnjujejo na Občini Jesenice, so glavne prednosti tovrstnih zabojnikov prihranek tlorisne površine, ki jo zabojniki zavzemajo, manj neprijetnih vonjav zaradi hladne zemlje ter manjša prostornina ločeno zbranih odpadkov. Masa odpadkov z nalaganjem namreč povzroča gravitacijsko stiskanje in posledično je potrebno manj pogosto praznjenje zabojnikov.

V jeseniški občini se pogosto pojavljajo nepravilno odloženi odpadki v zabojnikih na ekoloških otokih in ob njih, zato je uvedba potopnih zabojnikov eden od ukrepov za bolj urejen videz naselja. K varovanju okolja pa lahko veliko prispeva prav vsak posameznik z doslednim ločevanjem odpadkov in upoštevanjem pravil o ravnanju z različnimi vrstami odpadkov, še poudarjajo.