Del Gradnikove ceste je po novem prometno urejen kot slepa ulica, s čimer naj bi zajezili tranzitni promet ter s tem izboljšali prometno varnost in kakovost bivanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Nasprotujejo zapori ceste

Ukrep z namenom izboljšanja prometne varnosti in kakovosti bivanja se nekaterim stanovalcem ne zdi sprejemljiv za večino prebivalcev naselja.

Radovljica – Na območju Gradnikove ceste ter Ulice Staneta Žagarja v Radovljici je bila konec junija na delu Gradnikove ceste pod Volčjim hribom uvedena slepa ulica. Med obema naseljema je tako po novem s stebrički, nameščenimi na cestišču, fizično onemogočeno prehajanje motornih vozil. Kot pojasnjujejo na radovljiški občinski upravi, želijo na ta način glavne prometne tokove iz stanovanjskih sosesk usmeriti na Gorenjsko in Kranjsko cesto ter t. i. povezovalno cesto. A čeprav je ukrep vključen v sprejeto celostno strategijo občine in so ga izvedli na pobudo stanovalcev, odločitev med vsemi občani ni bila sprejeta z naklonjenostjo. Celo več: del prebivalcev omenjenega območja je ustanovil civilno iniciativo, s katero si prizadevajo za odpravo ukrepa.

»Iniciativa je bila ustanovljena z namenom posredovanja pri občinski upravi, da se zapora ceste odstrani, saj je bila izvedena kljub negativnemu mnenju določenih institucij (policija, gasilci, nujna medicinska pomoč), brez predhodnega posveta s KS Radovljica ter objave javne razprave, v kateri bi lahko s svojimi mnenji ter predlogi o prometni ureditvi v naselju sodelovali tudi prebivalci sami,« so prepričani pobudniki, ki so v podporo vrnitvi prometnega režima v prejšnje stanje zbrali že več kot tristo podpisov. Občino pozivajo, naj se poišče nova prometna ureditev, ki bi bila, kot pravijo, »sprejemljiva za večino prebivalcev v naselju, in ne samo za peščico«.

Kot pojasnjujejo na občini, so z ukrepom sledili viziji prometnega režima na Gradnikovi cesti, izhajajoči iz sprejete Celostne prometne strategije Občine Radovljica. »V dokumentu predlagani prometni režim na tem odseku ceste odraža zajezitev tranzitnega prometa in poudarjanje prednosti trajnostne mobilnosti v najgosteje naseljenem stanovanjskem naselju na Gradnikovi cesti. Posledično spremenjeni prometni tokovi iz stanovanjskih sosesk so preusmerjeni na Gorenjsko in Kranjsko cesto ter t. i. povezovalno cesto. Ločitev prometnih tokov navedenih stanovanjskih območij prispeva k izboljšanju prometne varnosti, zlasti ranljivejših udeležencev v prometu, in kakovosti bivanja na območju celotne stanovanjske soseske.«