V moravškem Termitu so prepričani, da niso kršili zakonodaje in da okoljska škoda ni nastala, kar ugotavljajo tudi strokovni izvedenci. / Foto: Gorazd Kavčič

Okoljske škode naj ne bi bilo

Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede vloženih kazenskih ovadb poskus pritiska na Agencijo RS za okolje in na strokovne izvedence, ki pa so na torkovi ustni obravnavi menili, da je bilo lansko poročilo glede okoljske škode neustrezno.

Moravče – Poročali smo že, da so ljubljanski kriminalisti kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja Termit iz Moravč zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, za kar je zagroženih do osem let zapora.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da naj bi osumljeni od leta 2010 do sredine leta 2019 pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja, saj naj bi obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

»Vložitev kazenskih ovadb, ki naj bi jih po poročanju medijev policija pretekli teden vložila na tožilstvo, v Termitu pa ovadb še nismo prejeli, je za družbo Termit skrajno nenavadna. Kot izhaja iz medijskih objav, naj bi namreč ovadbe v pretežnem delu temeljile na lanskem poročilu Agencije RS za okolje (ARSO). Termit se je zoper ugotovitve ARSO pritožil in slednji še ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali je okoljska škoda tlom sploh nastala ali ne. Glede na to, da se ARSO kot najbolj pristojen še ni izrekel glede nastale okoljske škode, nas še toliko bolj preseneča poteza posameznih predstavnikov policije, ki naj bi, kot izhaja iz medijskih objav, pretežen del argumentacije ovadb povzeli ravno iz poročila ARSO,« so v ponedeljek sporočili iz Termita in pojasnili, da je zaradi vseh teh razlogov družba Termit na Generalno policijsko upravo kot tudi na Ministrstvo za notranje zadeve podala predlog za uvedbo notranjega nadzora nad delom posameznih predstavnikov policije, ki so sodelovali v zadevi.

Po mnenju družbe Termit je bil poglavitni namen nedavnega sporočila medijem glede vloženih kazenskih ovadb poskus pritiska na ARSO in na strokovne izvedence, ki jih je ARSO določil v postopku ugotavljanja okoljske škode.

V torek je namreč na agenciji potekala ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode. Kot so po njej sporočili iz Termita, pozdravljajo ugotovitve strokovnih izvedenskih mnenj. Ta so podali Senko Pličanič z ljubljanske Pravne fakultete, Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije ter Mihael Brenčič z Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. Mnenja nakazujejo, da je bilo poročilo ARSO, ki je lani poleti ugotovil, da je Termit povzročil okoljsko škodo tlom, neustrezno, saj na analiziranem področju tla sploh še niso vzpostavljena in posledično okoljska škoda tlom sploh ni mogla nastati.

»S tem so se potrdile navedbe Termita, ki jih ponavlja že vse od predstavitve rezultatov analize ARSO, in sicer, da je bilo poročilo ARSO nepopolno in nestrokovno. Termit pričakuje, da bo ARSO prednostno vodil postopek dejanskega ugotavljanja okoljske škode tlom ter tudi na podlagi strokovnih mnenj preklical rezultate svoje lanskoletne analize oziroma poročila,« pravijo v družbi Termit in poudarjajo, da gre za nestrokovno in pomanjkljivo analizo, temu pa pritrjuje tudi pretežen del slovenske stroke. ARSO je namreč preučeval porušene (zmlete) vzorce, in ne neporušenih. V skladu s slovensko zakonodajo Termit namreč vgrajuje gradbene kompozite, ki se klasificirajo kot gradbeni material. Analizo gradbenih kompozitov je zato v skladu z mednarodno priznanimi standardi in tudi slovensko zakonodajo treba narediti na neporušenih (torej nezmletih) vzorcih.

»Poročilo ARSO je napačno tudi v predpostavki, da gre pri preiskovanem materialu za naravna tla, ne gradbeni material, čeprav celo iz poročila ARSO izhaja, da so preiskovali umetni nasip. Slednji se v skladu z gradbeno zakonodajo klasificira kot gradbeni objekt. V sklopu vzorčenja so bili res narejeni tudi vzorci na naravnih tleh, vendar pa ti niso bili vključeni v laboratorijske analize. Že terenske meritve so namreč pokazale, da ni prisotnih spornih snovi. Iz tega izhaja, da tla v sklopu analiz sploh niso bila preiskana, zato je neustrezna tudi ocena, da je nastala okoljska škoda tlom,« tudi sporočajo iz Termita.