Potopni ekološki otoki: okolica je bolj urejena, manj je neprijetnih vonjav, prazniti jih je treba manj pogosto.

Potopni ekološki otoki na Jesenicah

Po namestitvi potopnih ekoloških otokov na štirih lokacijah bodo zdaj ekološke otoke preuredili še na petih novih mestih.

Jesenice – V jeseniški občini so začeli običajne ekološke otoke zamenjevati s sodobnejšimi, potopnimi, pri katerih je 70 odstotkov zabojnika pod zemljo. Na ta način zabojniki zavzamejo manjšo površino, odpadki se z nalaganjem zaradi mase stiskajo, zato je potrebno manj pogosto praznjenje, poleg tega pa je zaradi hladne zemlje manj neprijetnih vonjav.

Potem ko so junija potopne ekološke otoke uredili na štirih lokacijah v jeseniški občini, Občina Jesenice avgusta nadaljuje drugo fazo, v kateri bo preuredila eko otoke na še dodatnih petih lokacijah. Gre za lokacije na Cesti Toneta Tomšiča 21d, Cesti maršala Tita 51, Ulici Staneta Bokala 8, Ulici Staneta Bokala 18–19 ter na Cesti Cirila Tavčarja 5.

Pogodbena vrednost izvedenih del pri prvih štirih potopnih eko otokih je znašala približno 78 tisoč evrov, ki jih je Občina Jesenice financirala iz okoljske dajatve za odlaganje odpadkov. Vrednost druge faze za zdaj še ni znana.

Na občini ponovno poudarjajo, da se na ekološke otoke lahko odložijo le odpadni papir, embalažno steklo in odpadna embalaža, odlaganje ostalih vrst odpadkov (kosovnih, gradbenih ali nevarnih odpadkov) v zabojnike ali poleg zabojnikov ni dovoljeno; te je treba odpeljati v Zbirni center Jesenice.