Modro cono so zarisali na treh mestih v središču Preddvora.

Zarisali so modro cono

Preddvor – V Preddvoru so na več mestih z modrimi črtami označili parkirna mesta. Kot pravi župan Rok Roblek, s tem ne nameravajo omejevati parkiranja ali ga celo zaračunavati, le zagotoviti želijo, da bi bila vedno na razpolago parkirna mesta za vsakogar, ki ga potrebuje. Izkušnje zlasti iz središča Preddvora namreč kažejo, da so si nekateri kar za stalno prisvojili javna parkirna mesta.

Za zdaj so modro cono zarisali pri osnovni šoli, kjer je ta že v veljavi, z modro črto pa so označili tudi parkirišča pri zdravstvenem domu, cerkvi in pred občino. Tu bodo parkirni režim uveljavili do konca leta, pove župan Roblek. »Modre črte trenutno zgolj označujejo, kje so javna parkirna mesta, kjer bodo v prihodnje veljala pravila parkiranja in kjer bo mogoče načeloma parkirati za dve uri. Na občini bomo izdali parkirne ure, s katerimi bodo lahko občani označili čas parkiranja. Zadoščalo pa bo tudi, če bodo čas parkiranja napisali na listek in ga pustili na vidnem mestu v avtomobilu,« dodaja Roblek.