Izredni inšpekcijski nadzor v preddvorskem domu

Preddvor – Ta teden se je v Preddvoru sestal svet zavoda Doma starejših občanov Preddvor in med drugim obravnaval tudi vsebino anonimnih pisem, ki so jih medijem naslovili zaposleni doma. Pred kratkim smo o razmerah v domu, na katere opozarjajo zaposleni, pisali tudi v Gorenjskem glasu. Tokrat smo vprašanje o dogajanju naslovili na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in o odločitvi sveta zavoda dobili odgovor: »Svet zavoda Doma starejših občanov Preddvor se je na seji seznanil z navedenimi očitki v anonimnem pismu in odgovori ter pojasnili vodstva zavoda. Svet zavoda je sprejel sklep, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi odločal na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov. Izredni inšpekcijski nadzor bo opravljen v prihodnjem tednu. Postopek vodi socialna inšpekcija, v nadzor bo vključena še inšpekcija nadzora delovnih razmerij ter inšpekcija za varstvo in zdravje pri delu.«