Župan Medvod Nejc Smole (desno) in predsednik PGD Preska - Medvode Tomaž Plešec ob novem vozilu, ki je velika pridobitev za občino.

Ključi za novo gasilsko vozilo

S predajo ključev novega gasilskega vozila za PGD Preska - Medvode je Občina Medvode tudi uradno zaključila investicijo in predala v operativno uporabo vozilo v vrednosti dobrih 314 tisoč evrov.

Medvode – Novo gasilsko vozilo GVC 16/15 je v prostore PGD Preska - Medvode zapeljalo na začetku poletja, v ponedeljek pa je sledila še predaja ključev. S tem je Občina Medvode tudi uradno zaključila to pomembno investicijo v požarno varnost v občini. Slovesnosti, kot so običajno ob takšnih dogodkih, zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 ni bilo.

Društvu je ključe novega vozila župan Medvod Nejc Smole predal na prireditveni ploščadi ob medvoški tržnici. »Žal ukrepi krojijo tudi dogodek, kot je današnji. Ob običajnih razmerah bi bilo več kot sto petdeset povabljenih, zbrala pa se nas je lahko le peščica. Ko bo to mogoče, bomo organizirali tudi pravo slovesnost predaje vozila, kjer bodo lahko navzoči tudi donatorji in prijatelji iz sosednjih društev. Kljub vsemu je današnji dogodek za naše društvo, Občino Medvode, predvsem pa za občane zelo pomemben. Novo vozilo je plod naprednih razmišljanj v društvu že vrsto let. Skupaj z vsemi vpletenimi smo iskali najboljše rešitve, da za omejeno količino denarja dobimo najboljšo opremo, ki bi nam pri intervencijah omogočala hitrejše in varnejše posredovanje. Vozilo GVC 16/15 ima podvozje Man s pogonom 4 x 4, zmogljivo črpalko in rezervoarjem 1500 litrov. Moštvo vozila je voznik in sedem gasilcev. Novo vozilo ima popolno opremo za posredovanje tako v klasičnih požarih kot pri tehničnih nesrečah, kot so izlitje nevarnih snovi, prometne nesreče, naravne nesreče, porušitve objektov in delovne nesreče. Poleg klasične imamo v vozilu še dodatno opremo. Najbolj smo veseli tiste za reševanje v prometnih nesrečah, kot so hidravlične klešče. Vozilo nam bo v pomoč, da bomo hitro, varno in učinkovito posredovali pri tehničnih intervencijah. Skozi Medvode se stekajo glavne železniške, cestne in tovorne poti, dnevna migracija ljudi z vozili je velika, prav tako je velika količina nevarnih snovi v industriji, ki je locirana na območju Medvod,« je povedal Tomaž Plešec, predsednik PGD Preska - Medvode. Župan Medvod Nejc Smole je poudaril, da so prostovoljna gasilska društva bila, so in bodo steber zaščite in reševanja vsake lokalne skupnosti. »Medvode se razvijajo in tudi potrebe kraja so vse večje, vse bolj specifične. Odražajo se tudi pri nakupih na področju zaščite in reševanja. Seveda si želim, da bi bilo to vozilo čim manjkrat treba uporabiti, predvsem pa si želim, da bi na vse vaje in intervencije prevažalo ljudi, ki so v prvi vrsti med seboj tovariši. S tem boste s to energijo na terenu dajali še naprej tudi zgled našim občanom. To so vrednote, ki jih danes skoraj ne znamo več živeti. Srečno in hvala za vso pomoč,« je med drugim nagovoril zbrane.

Vozilo je prvo v novem krogu nakupov za prostovoljna gasilska društva. V sporazumu se je Občina Medvode zavezala, da bo sofinancirala nakupe vozil v deležu do sedemdeset odstotkov vrednosti novega vozila in dodatne opreme, prostovoljna gasilska društva pa bodo zagotavljala do trideset odstotkov vrednosti, pri čemer lahko kandidirajo tudi za sofinanciranje nakupa vozil na razpisu Gasilske zveze Slovenije, kjer se pričakuje sofinanciranje do dvajset odstotkov vrednosti. Novo vozilo za PGD Preska - Medvode je vredno dobrih 314 tisoč evrov. Gre za društvo, ki je osrednja gasilska enota v medvoški občini in organizira gasilsko enoto III. kategorije.