Sejo so za zagotavljanje čim večje zaščite pred okužbo z novim koronavirusom tokrat pripravili v Linhartovi dvorani. / Foto: Gorazd Kavčič

Župan predstavil proračun

Poudarek na investicijah, vezanih na obnovo gorenjske železnice, na projektih, ki jih sofinancira država, načrtovana so tudi sredstva za obnovo strehe Kovaškega muzeja v Kropi. Prihodnje leto prvič participativni proračun, glasovanje že novembra.

Proračuna sta deloma pripravljena kot participativna – pri odločanju o porabi sredstev za projekte v višini 150 tisoč evrov v vsakem letu sodelujejo tudi občani. Glasovanje o že potrjenih projektnih predlogih je predvideno od 9. do 13. novembra.

Radovljica – Radovljiški občinski svet se je v sredo na redni seji seznanil z osnutkom proračuna za prihodnji dve leti. V proračunu za leto 2021 je načrtovanih 21,8 milijona evrov prihodkov in 24,1 milijona evrov odhodkov, za leto 2022 pa približno 19,9 milijona evrov prihodkov in 21,7 milijona evrov odhodkov. V letu 2021 je predvidena namenska zadolžitev za 2,3 milijona, v letu 2022 pa za 1,8 milijona evrov za v proračunu planirane investicije, so pojasnili na občinski upravi. Predvideni investicijski odhodki v letu 2021 predstavljajo približno 46 odstotkov vseh, v letu 2022 pa 39 odstotkov.

Med večjimi investicijami, ki so vključene v oba proračuna, so: izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj–Jesenice, sofinancirane investicije, kot so izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, gradnja kolesarskih povezav v občini in rekonstrukcija Kopališča Radovljica, začetek izgradnje komunalne infrastrukture na območju regijskega reševalnega centra, nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Kamni Gorici, obnova ceste za Verigo in cestnega odseka Špar–Filipič ter obnova strehe na Kovaškem muzeju v Kropi.

Občinska proračuna sta deloma pripravljena kot participativna – pri odločanju o porabi proračunskih sredstev za projekte v višini 150 tisoč evrov v vsakem letu sodelujejo tudi občani. Glasovanje o prejetih in že potrjenih projektnih predlogih je predvideno od 9. do 13. novembra. V proračun bodo v okviru razpoložljivih sredstev uvrščeni tisti projekti, ki bodo prejeli največ glasov.

»Občina Radovljica že vrsto let sprejema proračun za dve leti, z namenom, da omogoči boljše operativno delo,« je svetnikom pojasnil župan Ciril Globočnik. »Pri pripravi proračunov smo sledili predvsem zagotavljanju sredstev za zakonske obveznosti, nadaljevanje oziroma dokončanje začetih investicij, investicije, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi, investicije, vezane na obnovo železniške proge Kranj–Jesenice, in za vzdrževanje občinskega premoženja.«

Svetnike, krajevne skupnosti in zainteresirano javnost je župan pozval k posredovanju pripomb in predlogov na osnutka, saj je, kot je poudaril, osnovni namen proračuna, da je dejanski odraz prednostnih potreb v okolju. »K temu cilju bomo tokrat prvič prispevali tudi s participativnim proračunom. Ne dvomim, da bo ta del dobro podprt, saj smo zanj prejeli zelo veliko predlogov,« je še povedal župan Globočnik.

Po predstavitvi osnutkov proračunov je občinski svet o obeh dokumentih opravil splošno razpravo. Svetniki so ju sprejeli in posredovali v 16-dnevno javno razpravo, ki se bo zaključila 6. novembra. Osnutka proračunov sta že objavljena na občinskih spletnih straneh.