Tanja Šubelj in Florjan Sušnik v grofovski opravi / Foto: osebni arhiv

Najemnika bosta gradu vdihnila dušo

Zavod za kulturo, turizem in kulturno dediščino Grof in Grofica je najel grad Dvor v Preddvoru. Najemnika pričakujeta, da bo do junija dvorec že nared za razstavo, ki mu bo vdihnila dušo in privabljala obiskovalce.

Preddvor – Občina Preddvor je podpisala najemno pogodbo za del gradu Dvor z Zavodom za kulturo, turizem in kulturno dediščino Grof in Grofica. To sta Tanja Šubelj in Florjan Sušnik, ki sta delovala na dvorcu Štatenberg pri Makolah. »Za začetek bosta grad najprej pospravila, nato pa začela obnovo prostorov (v skladu z ZVKD). Nekje do poletja pričakujeta, da bosta že uredila pritličje ter prvo nadstropje, kjer bosta obnovljeni kapela in dvorana za poroke. V pritličju pa naj bi bila v sklopu razstavnega prostora trgovinica iz starih časov, tiskarna, soba Wurzbachov, galerija ... V načrtu je tudi ureditev grajskega parka,« je povedala Ernesta Koprivc, direktorica Zavoda za turizem Preddvor, ki bo prevzel vodenje in organizacijo vseh aktivnosti v gradu.

Gradu Dvor, ki ga je občina pred leti dobila v last od države, niso želeli prepustiti propadu, zato je bilo treba nekaj ukreniti, pa odločitev za najem pojasnjuje župan Rok Roblek: »Prvotna želja je bila grad spremeniti v dom starejših, a ni bilo nobenega investitorja, ki bi želel vlagati vanj. Zato smo začeli razmišljati o možnosti, da bi dvorec namenili za turizem, in tu smo prišli v stik z Grofom in Grofico, ki sta že z gradom Štatenberg dokazala, da je mogoče ustvariti dobro zgodbo. Najemnika bosta v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino poskrbela za najnujnejšo obnovo in nato v grad pripeljala vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce, z zaslužkom pa bi vlagali v obnovo gradu. Zdaj bosta uredila prostore, kjer bo njuna razstava, občina pa bo poskrbela za to, da bo grad funkcionalen. Veseli nas, da grad ne bo več hiša duhov, pač pa bo v njem vsebina, ki govori o tem, da smo bili Slovenci v svoji zgodovini pomembni, in ne le narod hlapcev; vsebina, ki se sklada tudi z lokalno kulturno dediščino in z vsem, kar lahko Preddvor še ponudi, od lepe narave, jezera, domače kulinarike do štirih gradov.«

Tanja Šubelj iz tandema Grof in Grofica pa o motivih, ki so ju pripeljali v Preddvor, pravi takole: »Glede na to, da sva lastnika dvorca v Lukovici in da sva čudovito zgodbo izpeljala na gradu Štatenberg, sva želela dati dušo še kakemu drugemu dvorcu. Med 220 slovenskimi gradovi jih žal veliko propada. Iskala sva, kje bi še lahko izpeljala najino zgodbo grofa in grofice, zdaj ko nisva več našla skupnega jezika z akterji na dvorcu Štatenberg. Odločila sva se za Gorenjsko in v dogovoru z Občino Preddvor za tukajšnji grad Dvor.« Tanja Šubelj in Florjan Sušnik tu vidita velik potencial: »Zgodbo grofa in grofice bova naredila tako, da vključiva lokalno skupnost. Postavila bova razstavo, nato se lahko začne trženje, tu se vključi domači Zavod za turizem, ko iz tega zaslužimo denar, ga vložimo v obnovo. Midva delava v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, tako sva se odločila na podlagi dosedanjih izkušenj, kajti oni imajo potrebno znanje za obnovo zgodovinskih stavb. Tudi v Preddvoru bova počakala na njihovo zeleno luč pri posegih v dvorcu. Od tega konca tedna naprej delava z njimi z roko v roki in upava, da nam bo skupaj v naslednjih mesecih uspelo in bova lahko že junija odprla del dvorca obiskovalcem.«

In kaj bodo lahko videli? Ljubitelja starin bosta v gradu odprla trgovino po starem, tudi lekarno, v kateri bo zbirka lekarnarja iz Preddvora, staro šivalnico, sobo vaščanov, staro tiskarno in klet, v nadaljevanju pa kapelo in poročno dvorano, kjer bodo potekale malce drugačne poroke. Po teh je Preddvor nekoč že slovel skupaj z drevoredom, ki je jamčil petdeset let uspešnega zakona. Predvidoma pred poletjem bo torej mogoče Grofa in Grofico srečati v Preddvoru, dotlej pa ju lahko spoznate v televizijskem filmu Grofičino popoldne, na njuni Facebook strani Grof in Grofica in v knjigi Slepa grofica, ki jo je napisal gorenjski rojak Ivan Sivec. Naslovna oseba je Tanja Šubelj, ki ima zgolj odstotek vida.