Gorenjska bolnišnica

V mesecu maju sta bila v Gorenjskem glasu objavljena dva članka o gorenjski bolnišnici. Dne 12. maja je bil objavljen članek z naslovom 'Ne v zidove, vlagati je treba v paciente', ki povzema vsebino okrogle mize z naslovom Jesenice – regijsko zdravstveno središče, ki jo je pripravila Občina Jesenice. Na okrogli mizi so sodelovali: jeseniški župan g. Peter Bohinec, novinar g. Janez Markeš, dolgoletna zdravnica Splošne bolnišnice Jesenice ga. Marija Mulej ter g. Dušan Keber, zdravnik, nekdanji minister za zdravje in predstavnik civilne iniciative Glas ljudstva. Drugi članek z naslovom Regijska bolnišnica – realnost ali volilni 'spin-off'? je napisal dr. Borut Stražišar in je bil 16. maja 2023 objavljen v rubriki Pisma, zanimivosti.

Dr. Stražišar je napisal svoje mnenje o problematiki izgradnje gorenjske bolnišnice, s poudarkom na velikem pomanjkanju zdravstvenega kadra. Z njegovim mnenjem se strinjam le v luči trenutnega pomanjkanja zdravstvenega in negovalnega kadra, zagotovo ne v tezi, da vlaganje v zidove bodoče regijske bolnišnice ni smotrno. Izgradnja nove regijske bolnišnice bi se ob takojšnjem soglasju vseh deležnikov lahko začela šele čez nekaj let in bi bila namenjena sprejemu pacientov po letu 2030. V tem času pa bi morali vsi deležniki zelo aktivno pristopiti k pridobivanju in zaposlovanju ustreznega kadra za novo regijsko bolnišnico. Izgradnja bolnišnice ni kratkoročna investicija, ki je odvisna od trenutnih razmer, ampak dolgoročni projekt, ki bi pomenil veliko pridobitev za gorenjsko regijo.

Zanimivo stališče glede izgradnje nove regijske bolnišnice pa je bilo podano na okrogli mizi na Jesenicah, kjer je bil prisoten tudi jeseniški župan. Postavilo se je vprašanje, ali sploh potrebujemo novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem. Skepsa o izgradnji nove regijske bolnišnice je bila izražena pri vseh sogovornikih, kar kaže na veliko spremembo v razmišljanju glede na preteklo leto in je verjetno vsaj delno povezana z dilemo in nezmožnostjo dogovora o lokaciji nove bolnišnice.

Prva razmišljanja o izgradnji nove regijske bolnišnice na Gorenjskem so stara skoraj 50 let. V vsem tem času se je le razmišljalo, ni pa bilo prave volje in poguma, še zlasti med politiki, za odločen korak k novogradnji. Posledično so zato objekti, kjer se izvaja sekundarna zdravstvena dejavnost, na Gorenjskem stari in nesodobni. Ker je prostorska zmogljivost zdravstvenih objektov, še zlasti Bolnišnice Jesenice, premajhna, Gorenjska regija nima razvitih nekaterih dejavnosti, npr. oddelkov za oftalmologijo z operativno dejavnostjo, urologijo (dejavnost se izvaja v manjšem obsegu), dermatologijo itd. Glede na demografska gibanja se populacija tudi na Gorenjskem stara. Vse več je ljudi, ki zaradi zahtevne zdravstvene nege ne morejo biti v domovih starostnikov, ne sodijo pa na bolnišnični oddelek. Gorenjska bi zato nujno potrebovala tudi sodobno, regijsko negovalno bolnišnico.

Potreb po izgradnji novega, sodobnega zdravstvenega objekta na sekundarnem nivoju je veliko, saj bi se s tem lahko znatno zmanjšal odliv pacientov iz Gorenjske v UKC Ljubljana. Verjetno je res, da je ocena po 600 novih posteljah, ki je bila podana ob predlogu za izgradnjo nove regijske bolnišnice v letih 2016 oz. 2017, prevelika in bi jo morali ponovno tehtno in realno določiti. Trenutne zmogljivosti v gorenjskih bolnišnicah, demografska gibanja, potrebe po širitvi nekaterih dejavnosti, stanje objektov so zagotovo dejstva, ki kažejo na potrebnost te investicije. Politika in stroka na Gorenjskem bi morali odločneje sesti za skupno mizo s ciljem pripraviti načrt izgradnje regijske bolnišnice za potrebe vseh občanov, ne pa razmišljati lokalno, ozko in destruktivno.

Jože Veternik