Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57.000 različnimi imeni. / Foto: Tina Dokl

Na Gorenjskem največ Marij in Janezov

Moje ime je Maša ... Kako pa je tebi ime? Ime je nedvomno eden osnovnih podatkov, ki nam ga ob prvem srečanju zaupa oseba. Prebivalci Slovenije smo poimenovani s skoraj 57 tisoč različnimi imeni, najpogostejši med njimi sta Franc in Marija. Starši novorojence danes poimenujejo s sodobnejšimi imeni, na poimenovanje otrok pa močno vpliva tudi modnost oziroma priljubljenost posameznega imena v določenem času. Trenutno sta v trendu Luka in Ema.

Na Gorenjskem je najpogostejše žensko ime Marija, moško ime Janez, med priimki pa se največkrat pojavi Zupan.

Evidenca po zadnjem posodabljanju podatkov o imenih in priimkih, ki jih je pripravil Statistični urad Republike Slovenije in veljajo za datum 1. januarja 2019, pravijo, da smo bili prebivalci in prebivalke Slovenije na začetku leta 2019 poimenovani s 56.916 različnimi imeni, kar pomeni s 1.396 imeni več kot leto poprej. Če bi bilo z vsakim od teh imen poimenovano enako število oseb, bi se vsako ime pojavilo 37-krat. »V resnici pa se je sedemdeset odstotkov imen od vseh imen prebivalcev in prebivalk Slovenije pojavilo samo po enkrat, samo štiri imena izmed vseh oziroma po dve ženski in po dve moški imeni pa so se pojavila po najmanj 20.000-krat. To so Marija in Ana ter Franc in Janez,« je pojasnila Tina Žnidaršič iz Statističnega urada RS – Oddelek za demografske statistike in življenjsko raven.

Število prebivalk s sicer še vedno najpogostejšim imenom Marija se je v zadnjem letu zmanjšalo za 1.776. S tem imenom je bilo na omenjen datum poimenovanih 53.414 žensk, njihova povprečna starost pa je bila 70,3 leta. Z najpogostejšim moškim imenom Franc je bilo poimenovanih 22.810 moških, njihova povprečna starost pa je bila 66,9 leta. Število prebivalcev s tem imenom se je zmanjšalo za 744. »Po letu 2010 se je v Sloveniji rodilo razmeroma malo otrok s tema dvema imenoma, pri čemer pa se je rodilo Marij 13-krat več kot Francev; ime Marija je namreč po letu 2010 dobilo 116 deklic, ime Franc pa devet dečkov,« pojasnjuje Žnidarjeva. Marija je najpogostejše žensko ime tudi na Gorenjskem. 5.612 oseb je poimenovanih s tem imenom. Najpogostejše moško ime med Gorenjci pa je Janez, pojavi se 3.486-krat. »To ime je na prvem mestu le še v osrednjeslovenski regiji in potrjuje prepričanje o kranjskem Janezu,« je povedala Žnidaršičeva.

Na lestvici najpogostejših ženskih imen se zaporedje prvih petih v zadnjem letu ni spremenilo. Na vrhu seznama so tudi 1. januarja 2019 vztrajala poleg Marije še imena Ana, Maja, Irena in Mojca. Sledijo jim Mateja, Nina, Nataša, Andreja in Barbara. Med stotimi najpogostejšimi ženskimi imeni pa se je v zadnjem letu na novo pojavilo ime Ajda. Uvrstilo se je na 94. mesto, z lestvice pa je izginilo ime Pavla. Za Francem je na drugem mestu najpogostejših moških imen ime Janez. Ime Marko se je s petega mesta povzpelo na tretje in potisnilo ime Ivan na četrto, ime Anton pa na peto mesto. Sledijo še Andrej, Jožef, Jože, Luka in Peter. Med stotimi najpogostejšimi moškimi imeni se je na novo pojavilo ime Gal; uvrstilo se je na 98. mesto in hkrati s tega seznama izrinilo ime Danilo.

Najpogostejši priimki

Priimkov v primerjavi z imeni na uradu ne gledajo po časovni komponenti, kot pojasni Žnidaršičeva, ker so ti praviloma bolj teritorialno zaznamovani. Med prebivalci in prebivalkami Slovenije je po pogostosti na prvem mestu priimek Novak, pojavi se 10.936-krat. Sledijo mu priimki Horvat (9.467), Kovačič (5.5461), Kranjc (5.461) in Zupančič (4.982). Na Gorenjskem je v primerjavi z drugimi regijami priimek Novak redkejši, le 943 jih je; najpogostejši priimek v gorenjski statistični regiji pa je Zupan. Na gorenjskem območju živi 41 odstotkov vseh s tem priimkom. Kot zanimivost: priimki, ki se pojavljajo samo v naši regiji, so Štefelin, Begelj in Markuta. Najpogostejše kombinacije imena in priimka na Gorenjskem pa so med ženskami Marija Potočnik, Marija Rozman, Marija Zupan, med moškimi pa Janez Zupan, Janez Demšar in Janez Košir. V Sloveniji ima 5,6 odstotka prebivalk sestavljen priimek, prebivalcev pa 1,5 odstotka.

V trendu so kratka imena

V letu 2018 je bilo največ novorojencev poimenovanih z imenom Luka, novorojenk pa Ema. Med dečki so sledila imena Jakob, Filip, Nik, Mark, Žan, Jan, Tim, Jaka in Lovro. Med deklicami pa Zala, Eva, Mia, Sara, Lara, Nika, Maša, Julija in Lana. Ime Luka je najpogostejše ime novorojenčkov že od leta 1991 dalje. Pred njim so bili Marko (1981–1990), Boštjan (1971–1980), Janez (1961–1970) in Franc (1940–1960). Med novorojenkami je bilo vse od leta 1940 do 1970 najpogostejše ime Marija. Prvo mesto je nato prevzelo ime Nataša (1971 do 1980), sledijo Maja (1981–1990), Anja (1991–2000), Nika (2001–2010) in Eva (2011–2018).

Vedno manj – ali pa se sploh ne pojavljajo več – pa je imen, ki so bila aktualna nekoč, kot so Frančiška, Jožef, Stanislav in Alojzij. Med prvimi desetimi imeni, ki se po letu 1991 ne pojavljajo več, so Vilko, Radivoj, Jozo, Vekoslav, Rajmund, Dragotin, Bogomil, Vladko, Venceslav in Radko. Med ženskimi imeni pa so taka imena Hilda, Leopoldina, Slava, Štefica, Ladislava, Jozefa, Dubravka, Friderika, Bogomira in Bronislava. »Med prebivalci pa imamo tudi imena, ki smo jih poimenovali zimzelena,« nam je zaupala Tina Žnidaršič in dodala: »To so imena, ki v posameznih obdobjih po priljubljenosti nikoli niso bila prav v vrhu lestvice, in vendar so se vedno pojavljala med stotimi najpogostejšimi. Praviloma so ta imena daljša in delno povezana s krščansko, svetopisemsko ikonografijo. Taka moška imena so Aleksander, Andrej, Jurij, Marko, Martin, Matija, Peter, med ženskimi pa Barbara, Katarina, Kristina, Martina, Veronika.«

Kot pojasnjuje Tina Žnidaršič, so imena prebivalcev in prebivalk Slovenije različno dolga. Na opazovani dan so največjo skupino sestavljali prebivalci in prebivalke s petčrkovnimi imeni. Moških, katerih ime je bilo sestavljeno iz petih črk, je bilo skoraj 400.000, žensk pa 222.000. Druga največja skupina so bili prebivalci s šestčrkovnimi imeni. S takimi imeni je bilo poimenovanih največ žensk, kar 278.000. Na opisano razvrstitev imen glede na število črk, ki jih sestavljajo, so v največji meri vplivala naslednja tri najpogostejša ženska imena s šestimi črkami in naslednjih šest moških imen s petimi črkami: Marija, Mateja in Nataša ter Franc, Janez, Marko, Anton, Jožef in Peter. »V zadnjih letih oziroma kar desetletjih starši najpogosteje dajejo otrokom imena, ki so kratka. Ta trend se je začel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in sicer najprej med dekliškimi imeni, potem pa se je prenesel tudi na fantovska. Med rojenimi po letu 2010 pa so imena najkrajša. Med desetimi najpogosteje dodeljenimi fantovskimi imeni so štiri imena s tremi črkami. To so Nik, Žan, Jan in Tim, med dekliškimi pa imena Eva, Ema, Ana in Mia,« je pojasnila Žnidarjeva. Na uradu sicer ugotavljajo, da je v zadnjih 18 letih največ rojenih deklic, 44 odstotkov, dobilo ime, sestavljeno iz štirih črk, na primer Sara, približno polovico manj deklic pa ime iz petih črk, na primer Klara. Približno enako v tem času rojenih deklic je dobilo tričrkovno ime, primer Eva. Tudi največ moških, rojenih v tem obdobju, je dobilo imena iz štirih črk, in sicer tretjina; četrtina teh je dobila petčrkovna, petina pa tričrkovna imena.

Kot že prej omenjeno, je bilo v Sloveniji na začetku leta 2019 skoraj 57.000 različnih imen in kar sedemdeset odstotkov je bilo unikatnih, večina na račun sestavljenih imen. »Najpogostejše žensko sestavljeno ime je Ana Marija, najpogostejše moško pa Žan Luka, pri čemer so bili vsi prebivalci s tem imenom rojeni po letu 1990,« pravi Žnidarjeva in dodaja, da so sestavljena imena značilna za dve generaciji: »Za starejše, rojene do konca petdesetih let, in za otroke, rojene v zadnjih 15 letih. Nekoč so s sestavljenimi imeni poimenovali več deklic kot dečkov, dodatno ime je bilo predvsem v funkciji razločevanja med takrat številnimi Marijami. Številna imena so sestavljena tudi zato, ker so nesvetniškim imenom dodajali svetniška. V novejšem času pa dobivajo sestavljena imena v istem obsegu tudi dečki. V zadnjih 15 letih vsako leto dobijo sestavljeno ime približno trije odstotki novorojenih otrok, pred desetimi leti pa celo štirje odstotki.«

Raje bi bil …

Če vam vaše ime ali priimek nista všeč in ste popolno poslovno sposoben državljan, vam Zakon o osebnem imenu dovoljuje, da si lahko na prošnjo celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime spremenite. Odločite se lahko tudi za poimenovanje po katerem od superjunakov ali znani ter slavni osebnosti. Kot so pojasnili na upravni enoti Zakon o osebnem imenu določa, da je osebno ime pravica državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljan je osebno ime dolžan uporabljati, saj ta zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva. Zakon hkrati določa, da se pravica do svobodne izbire osebnega imena sme omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi. V Sloveniji prepovedanih imen ni, bi pa upravna enota lahko vlogo za spremembo osebnega imena zavrnila iz prej omenjenih razlogov.

Trenutno še velja določba, ki omejuje število besed v imenu in priimku, ki ga oseba uporablja v pravnem prometu. Zakon pravi, da sta za pravni promet izbrana priimek in ime lahko sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot. Lani sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu pa je prinesel nekaj novosti. Določa, da sta ime in priimek vsak zase lahko sestavljena iz besede ali besed oziroma nedeljivih celot ali besed oziroma nedeljivih celot in črk. To pomeni, da bosta ime in priimek po 13. juliju 2020 lahko sestavljena iz več besed. Takrat bo v veljavo stopila določba, po kateri bo lahko državljan, ki ima ime in priimek sestavljena iz več besed oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma nedeljivih celot in črk, lahko dal izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet, pri čemer bodo za pravni promet določene omejitve.

Koliko oseb nosi vaše ime

Koliko prebivalcev Slovenije ima enako ime, priimek ali kombinacijo obeh, lahko preverite na spletni aplikaciji Imena in rojstni dnevi, ki je bila prenovljena. »Poudarili smo vsebine, ki so bile v prejšnji različici aplikacije najpogosteje obiskane, kot so najpogostejša imena in imena novorojenčkov, izginjajoča in sodobna imena in najpogostejši priimki,« je za konec še dodala Tina Žnidaršič.

Oddajte svoj komentar

Kranj 8°

jasno
vlažnost: 86 %
veter: S, hitrost: 11 km/h

8/20

ponedeljek

8/19

torek

7/22

sreda

Vremenska napoved

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

OBVESTILA / Škofja Loka, 27. maj 2020

Vpis učencev v glasbeno šolo

IZLETI / Kranj, 25. junij 2020

Štiridnevni izlet v Bosno

IZLETI / Kranj, 3. julij 2020

V Romunijo

IZLETI / Kranj, 9. september 2020

Letovanje na otoku Rabu

 

 
 

 

 
 
 

Obiskali partizansko bolnišnico Košuta / 21:55, 21. maj

Partizanska bolnica? Jaz bi vam svetoval, da vsi ki so bili v vojni, priznajo svoje zločine, potem pa lahko govorimo o spravi, največ Sloven...

Zakaj so inšpektorji in redarji brskali po smeteh / 21:39, 21. maj

Drugače takim ljudem ne boste prišli do živela.

Zakaj so inšpektorji in redarji brskali po smeteh / 21:37, 21. maj

A ste že gdaj slišal za Video nadzor,obstajajo Video kamere ki reagirali na premik in snemajo tudi v temi, mislim da bi se izplačalo że v einem tedna.

Bo zdaj spet vse po starem? / 13:36, 20. maj

Res, to da se otroci ne smejo igrati na igralih (tudi v vrtcih) je bedarija. Nekateri ukrepi NIJZ-ja so res birokratska neumnost, ki s strok...

Umrla je dr. Aleksandra Kornhauser Frazer / 11:51, 20. maj

To so Slovenci(ke), na katere smo lahko iskreno ponosni! Počivajte v miru, cenjena Gospa!

Bo zdaj spet vse po starem? / 11:46, 20. maj

Septembra prihaja nova verzija Covid-20 in Covid-20 Pro!

Ena oseba pozitivna, znova brez umrlih / 08:15, 20. maj

Hmm, poročilo NIJZ -ja pravi, da je bilo stanje včeraj : 21 aktivno okuženih od tega 24 v bolnišnici !??
Torej so 3 je preveč al kako?